Privacyverklaring

Privacyverklaring

We stellen uw interesse in onze website op prijs. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u gedetailleerd over de verwerking van uw gegevens.


1. Opslag van toegangsgegevens in serverlogbestanden

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. We slaan toegangsgegevens alleen op in zogenaamde serverlogbestanden, zoals. Bijvoorbeeld de naam van het gevraagde bestand, de datum en tijd van het ophalen, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. Deze gegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en om ons aanbod te verbeteren en ons niet in staat te stellen uw identiteit af te leiden.


2. Rechten van de betrokken personen

Als slachtoffer hebt u de volgende rechten:
volgens artikel 15 AVG, het recht om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt binnen de daarin gespecificeerde reikwijdte;
in overeenstemming met artikel 16 AVG, het recht om onmiddellijke correctie van onjuiste of ingevulde persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen te eisen;
volgens artikel 17 DSGVO het recht om de verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te eisen, tenzij de verdere verwerking
- het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uitoefenen;
- om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
- om redenen van algemeen belang of
- het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims is verplicht
volgens artikel 18 AVG, het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, voor zover
- de juistheid van de gegevens wordt door u betwist;
- de verwerking is illegaal, maar u weigert de verwijdering ervan;
- we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze nodig voor de bewering, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten of
- u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 AVG;
volgens artikel 20 DSGVO, het recht om uw aan ons verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen en machinaal leesbaar formaat of om overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon te vragen;
overeenkomstig artikel 7, lid 3 DSGVO, om uw eenmaal gegeven toestemming te allen tijde te herroepen. Als gevolg hiervan mogen we de gegevensverwerking niet voortzetten op basis van deze toestemming voor de toekomst, en
volgens artikel 77 AVG, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Over het algemeen kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woonplaats of werk of met ons hoofdkantoor.


3. Gegevensverzameling en gebruik voor contractuitvoering en het openen van een klantaccount acc. Art. 6 AVG

Welke gegevens worden verzameld?

We verzamelen persoonlijke informatie als u deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling of bij het openen van een klantaccount. De verzamelde gegevens worden weergegeven op de respectieve invoerformulieren ("Asterisk-informatie"). Persoonlijke gegevens hier zijn inventarisgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens en betalingsgegevens.

Waar zijn de gegevens voor?

We gebruiken de door u verstrekte informatie om het contract te verwerken en uw vragen te verwerken. Na voltooiing van het contract of verwijdering van uw klantaccount worden uw gegevens geblokkeerd voor verder gebruik en verwijderd na het verstrijken van de fiscale en commerciële bewaartermijnen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om de gegevens te gebruiken is wettelijk toegestaan en waarover we u hieronder informeren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om informatie te verkrijgen over de oorsprong, ontvanger en het doel van de opgeslagen persoonlijke gegevens. Het blokkeren, corrigeren of verwijderen van uw gegevens of het klantaccount is ook op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie. Bovendien heeft u het recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.


4. Gegevensoverdracht voor de uitvoering van het contract

Voor de uitvoering van het contract zullen we uw gegevens doorgeven aan de rederij die is belast met de levering, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van bestelde goederen. Om betalingen te verwerken, geven we de benodigde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die is belast met de betaling en eventuele betalingsdienstaanbieders die door ons in opdracht zijn gegeven of aan de door u geselecteerde betalingsdienst in het bestelproces.


5. Gebruik van gegevens bij registratie voor de e-mailnieuwsbrief

Welke gegevens worden verzameld?

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, zullen wij uw persoonlijke informatie (zoals uw e-mailadres en naam) die aan u of afzonderlijk is verstrekt, gebruiken om u regelmatig e-mailnieuwsbrieven te sturen. De wettelijke basis voor verwerking is artikel 6, lid 1, lit. een DSGVO, de toestemming is geldig door het abonnement op de nieuwsbrief op te slaan en de privacyverklaring te bevestigen zoals gegeven.

Herroeping

Afmelden voor de nieuwsbrief is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een speciale link in de nieuwsbrief.


6. Gebruik van gegevens bij gebruik van het contactformulier

Welke gegevens worden verzameld?

Met ons contactformulier kan de gebruiker elektronisch contact met ons opnemen. Hiertoe moet hij zijn naam, e-mailadres en telefoonnummer opgeven (optioneel). Deze gegevens worden naar ons verzonden en opgeslagen. Voor de verwerking van de gegevens wordt uw toestemming verkregen als onderdeel van de verzending en wordt verwezen naar dit privacybeleid. De wettelijke basis voor verwerking is artikel 6, lid 1, lit. een DSGVO, is de toestemming geldig door het contactformulier te verzenden en het gegeven privacybeleid te bevestigen.

Waar zijn de gegevens voor?

De gegevens van het invoermasker worden uitsluitend verwerkt voor het verwerken van het contact. De gegevens worden verwijderd zodra het niet langer nodig is om het doel van de enquête te bereiken.

Herroeping

De gebruiker kan zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonlijke gegevens op elk moment intrekken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie.


7. Gebruik van gegevens voor reclame per post en uw recht van bezwaar

Welke gegevens worden verzameld?

Bovendien behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam, postadres en, voor zover wij deze aanvullende informatie van u hebben ontvangen als onderdeel van de contractuele relatie, uw titel, academische graad, geboortejaar en beroep, filiaal of bedrijfsnaam samen te vatten. Lijsten opslaan en gebruiken voor uw eigen promotionele doeleinden, bijv. B. voor het per post verzenden van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten.

Herroeping

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie.


8. Adverteren per e-mail volgens § 7 Abs. 3 UWG

Volgens de wettelijke vereisten van § 7 (3) UWG hebben we het recht om het e-mailadres dat u hebt opgegeven bij het plaatsen van uw bestelling voor een product of dienst te gebruiken voor directe reclame voor uw eigen, soortgelijke goederen of diensten. Als u echter niet langer direct mail (meer) op deze basis wilt ontvangen, kunt u uw e-mailadres altijd gebruiken door ons te schrijven op ThoMar OHG, Basedower Weg 10, 21483 Lütau, Duitsland, telefoon: +49 (0 ) 4153 55900 0, fax: +49 (0) 4153 55900 99, e-mail: info@thomar.de onder het onderwerp "tegenspraak adverteren" tegenspreken, zonder dit anders dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. De e-mail is De naam van het bedrijf en het adres moeten ook worden verstrekt voor een bedrijf of commerciële gebruiker. Bovendien bevat elke nieuwsbrief een afmeldlink, waarmee u zich kunt afmelden voor het ontvangen van verdere nieuwsbrieven met één muisklik kan.


9. Gebruik van cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we zogenaamde cookies op verschillende pagina's. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken worden verwijderd na het einde van de browsersessie, dat wil zeggen na het afsluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek (permanente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en individueel kunt beslissen of u cookies accepteert of dat u cookies accepteert voor specifieke gevallen of in het algemeen. Het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.


10. Gebruik van Google Analytics voor webanalyses

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (www.google.com). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal verzonden naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort in lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar ingekort. IP-anonimisering is actief op deze website. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant aan te bieden. Het IP-adres dat door Google Analytics in het kader van Google Analytics wordt verstrekt, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden verstrekt. U kunt de opslag van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; We wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie zijn gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en installeer: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en Als alternatief voor de browserinvoegtoepassing kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics op deze website in de toekomst wordt verzameld. Een opt-out-cookie wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.


11. Met behulp van sociale plug-ins van Facebook en Twitter met behulp van de "2-klik oplossing"

Op onze website worden zogenaamde sociale plug-ins ("plug-ins") van de sociale netwerken Facebook en de microblogdienst Twitter gebruikt. Deze diensten worden geleverd door de bedrijven Facebook Inc. en Twitter Inc. ("Provider").

Facebook wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). Een overzicht van Facebook-plug-ins en hun uiterlijk is hier te vinden: https://developers.facebook.com/docs/plugins/
Twitter wordt mogelijk gemaakt door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103. Ga voor een overzicht van de Twitter-knoppen en hun uiterlijk naar: https://dev.twitter.com/web/tweet-button

Om de bescherming van uw gegevens bij een bezoek aan onze website te vergroten, worden de plug-ins in de site geïntegreerd via een zogenaamde "2-klik-oplossing". Deze integratie zorgt ervoor dat wanneer u een pagina van onze website bezoekt die dergelijke plug-ins bevat, er geen verbinding wordt gemaakt met de servers van Facebook en Twitter. Alleen wanneer u de plug-ins activeert en daarmee uw toestemming geeft voor de overdracht van gegevens, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook of Twitter. De inhoud van de respectieve plug-in wordt vervolgens rechtstreeks van de provider naar uw browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Door de plug-ins te integreren, ontvangen de providers de informatie dat uw browser de bijbehorende pagina van onze website heeft geopend, zelfs als u geen profiel hebt bij de betreffende provider of momenteel niet bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van de desbetreffende provider in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als u interactie hebt met de plug-ins, bijvoorbeeld de "Vind ik leuk" - druk of de "Tweet" knop, wordt de bijbehorende informatie ook rechtstreeks naar een server van de provider verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op het sociale netwerk of op uw Twitter-account geplaatst en daar aan uw contacten weergegeven.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door de aanbieder, evenals uw rechten in dit verband en het instellen van opties voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacybeleid van de aanbieder.

Facebook-privacybeleid: http://www.facebook.com/policy.php
Privacyverklaring van Twitter: https://twitter.com/de/privacy


12. Herwaarderingsherinnering per e-mail

Als u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven door een selectievakje in te schakelen of door op een speciale knop te klikken, gebruiken we uw e-mailadres om een evaluatie van uw bestelling via ons in te dienen. gebruikt ratingsysteem. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht naar de hieronder beschreven contactoptie.


13. Recht op informatie en contact

U hebt het recht op gratis informatie over de gegevens die over ons zijn opgeslagen, evenals op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens en intrekking van verleende toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via de contactgegevens in onze opdruk.


14. Contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

ThoMar OHG

Basedower Weg 10

21483 Lütau

Tel.: +49 (0) 4153-55900-0

info@thomar.de

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

datenschutz@thomar.de

<script>