Polityka prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej informujemy szczegółowo o sposobie postępowania z Państwa danymi.


1. Przechowywanie danych dostępowych w plikach logów serwera

Możesz odwiedzić naszą stronę bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. W tak zwanych plikach dziennika serwera zapisujemy jedynie dane dostępowe, takie jak nazwa żądanego pliku, data i godzina dostępu, ilość przesłanych danych oraz żądający dostawca. Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania strony oraz ulepszenia naszej oferty i nie pozwalają nam na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat Państwa osoby.


2. Prawa zainteresowanych osób

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Państwu następujące prawa:
Zgodnie z art. 15 DSGVO, prawo do żądania informacji o swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas w zakresie określonym w tym przepisie;
zgodnie z art. 16 DSGVO, prawo do żądania bez zbędnej zwłoki korekty niedokładnych lub uzupełnienia przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych;
zgodnie z art. 17 DSGVO, prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas, o ile dalsze ich przetwarzanie nie jest konieczne
- Korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
- Aby spełnić obowiązek prawny;
- ze względu na interes publiczny; lub
- W celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
Zgodnie z art. 18 DSGVO, prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile
- Dokładność danych jest kwestionowana przez użytkownika;
- Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się ich usunięciu;
- Nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub
- wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 DSGVO;
zgodnie z art. 20 DSGVO, prawo do otrzymania Państwa danych osobowych, które nam Państwo przekazaliście w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do żądania przekazania ich innemu administratorowi danych;
zgodnie z art. 7 (3) DSGVO, do odwołania raz udzielonej nam zgody w dowolnym momencie. Skutkuje to tym, że nie możemy kontynuować przetwarzania danych w oparciu o tę zgodę w przyszłości; oraz
zgodnie z art. 77 DSGVO, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Z reguły w tym celu mogą Państwo zwrócić się do organu nadzorczego Państwa miejsca zamieszkania lub miejsca pracy lub do centrali naszej firmy.


3. Gromadzenie i wykorzystywanie danych w celu realizacji umów oraz przy zakładaniu konta klienta zgodnie z art. 6 DSGVO

Jakie dane są zbierane?

Gromadzimy dane osobowe, gdy użytkownik dobrowolnie nam je przekazuje w ramach zamówienia lub podczas zakładania konta klienta. Jakie dane są zbierane, można dowiedzieć się z odpowiednich formularzy wprowadzania danych ("informacje oznaczone gwiazdką"). Dane osobowe to dane inwentaryzacyjne, dane komunikacyjne, dane dotyczące umów i dane dotyczące płatności.

W jakim celu gromadzone są dane?

Dane przekazane przez Państwa wykorzystujemy w celu realizacji umowy i obsługi Państwa zapytań. Po zakończeniu realizacji umowy lub usunięciu konta klienta Państwa dane zostaną zablokowane do dalszego wykorzystywania i usunięte po upływie okresów przechowywania zgodnie z prawem podatkowym i handlowym, chyba że wyraźnie wyrazili Państwo zgodę na dalsze wykorzystywanie Państwa danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych w zakresie wykraczającym poza ten zakres, co jest prawnie dozwolone i o czym poinformujemy Państwa poniżej.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych?

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Zablokowanie, korekta lub usunięcie danych lub konta klienta jest również możliwe w dowolnym momencie i może być dokonane poprzez wysłanie wiadomości do opcji kontaktowej opisanej poniżej. Ponadto, mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.


4. Przekazywanie danych w celu realizacji umowy

W celu realizacji umowy przekazujemy Państwa dane firmie spedycyjnej, której zlecono dostawę, o ile jest to konieczne do dostarczenia zamówionych towarów. W celu realizacji płatności przekazujemy niezbędne dane dotyczące płatności do instytucji kredytowej, której zlecono płatność, oraz ewentualnie do zleconego przez nas dostawcy usług płatniczych lub do wybranego przez Państwa w procesie zamawiania serwisu płatniczego.


5. Wykorzystanie danych podczas rejestracji do newslettera e-mailowego

Jakie dane są zbierane?

Jeśli zarejestrują się Państwo w naszym newsletterze, wykorzystamy wymagane w tym celu lub osobno podane przez Państwa dane osobowe (takie jak adres e-mail i nazwisko), aby regularnie przesyłać Państwu nasz newsletter drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 (1) lit. a DSGVO, zgodę uznaje się za wyrażoną poprzez zapisanie subskrypcji newslettera i potwierdzenie polityki prywatności.

Rezygnacja

Rezygnacja z otrzymywania newslettera jest możliwa w każdej chwili i może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości na opisany poniżej adres kontaktowy lub poprzez link umieszczony w tym celu w newsletterze.


6. Wykorzystanie danych podczas korzystania z formularza kontaktowego

Jakie dane są zbierane?

Dzięki naszemu formularzowi kontaktowemu użytkownik może się z nami skontaktować drogą elektroniczną. W tym celu muszą podać nazwę i adres swojej firmy, nazwisko osoby kontaktowej, adres e-mail i numer telefonu. Dane te zostaną nam przekazane i zapisane. W celu przetwarzania danych, zgoda jest uzyskiwana w kontekście wysyłania i odniesienia do niniejszej polityki prywatności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO, zgodę uznaje się za wyrażoną poprzez wysłanie formularza kontaktowego i potwierdzenie oświadczenia o ochronie danych.

W jakim celu zbierane są dane?

Dane z maski wejściowej są przetwarzane wyłącznie do przetwarzania styku. Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane.

Uchylenie

Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, wysyłając wiadomość na opisaną poniżej opcję kontaktu.


7. Wykorzystanie danych do celów reklamy pocztowej i prawo do sprzeciwu

Jakie dane są zbierane?

Ponadto zastrzegamy sobie prawo do przechowywania Państwa imienia i nazwiska, adresu pocztowego oraz - o ile otrzymaliśmy od Państwa te dodatkowe informacje w ramach stosunku umownego - Państwa tytułu, stopnia naukowego, roku urodzenia oraz zawodu, branży lub nazwy przedsiębiorstwa w zestawieniach zbiorczych i wykorzystywania ich do własnych celów reklamowych, np. do przesyłania Państwu pocztą interesujących ofert i informacji o naszych produktach.

Uchylenie

W każdej chwili mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przechowywania i wykorzystywania Państwa danych do tych celów, wysyłając wiadomość na opisany poniżej adres kontaktowy.


8. Reklama za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z § 7 Abs. 3 UWG

Zgodnie z warunkami prawnymi § 7 ust. 3 UWG, jesteśmy uprawnieni do wykorzystania adresu e-mail, który podaliście Państwo przy składaniu wiążącego zamówienia na produkt lub usługę, do bezpośredniej reklamy naszych podobnych towarów lub usług. Jeżeli jednak nie życzą sobie Państwo otrzymywać na tej podstawie bezpośredniej reklamy (w przyszłości), mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec takiego wykorzystania Państwa adresu e-mail, pisząc do nas na adres ThoMar OHG, Basedower Weg 10, 21483 Lütau, Niemcy, telefon: +49(0)4153 55900 0, faks: +49(0)4153 55900 99, e-mail: Please switch on Javascript. To protect our e-mail address from spambots we encrypted it using JS. z tematem "Sprzeciw wobec reklamy", bez ponoszenia kosztów innych niż koszty transmisji według stawek podstawowych. W tym celu należy podać adres e-mail, za pomocą którego dokonano rejestracji w naszym serwisie. W przypadku przedsiębiorstwa lub użytkownika komercyjnego należy również podać nazwę przedsiębiorstwa i adres. Ponadto każda promocyjna wiadomość e-mail zawiera link rezygnacji z subskrypcji, za pomocą którego można zrezygnować z otrzymywania dalszych promocyjnych wiadomości e-mail poprzez kliknięcie na niego.


9. Stosowanie plików cookie

Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, na różnych stronach używamy tzw. plików cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tzw. pliki cookie sesji). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie jego przeglądarki przy następnej wizycie (trwałe pliki cookie). Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniu plików cookie i indywidualnie decydować o ich akceptacji lub wyłączyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie. Jeśli nie akceptujesz plików cookie, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.


Korzystamy z usługi generowania leadów Leadinfo B.V., Rotterdam, Holandia. Rozpoznaje ona wizyty firm na naszej stronie internetowej za pomocą adresów IP i pokazuje nam w tym celu publicznie dostępne informacje, takie jak nazwy lub adresy firm. Ponadto Leadinfo ustawia dwa własne pliki cookie w celu oceny zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej i przetwarza domeny z wpisów formularzy (np. "leadinfo.com") w celu skorelowania adresów IP z firmami i ulepszenia usług. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.leadinfo.com. Na tej stronie: www.leadinfo.com/en/opt-out dostępna jest opcja rezygnacji. W przypadku rezygnacji dane użytkownika nie będą już gromadzone przez Leadinfo.

W każdej chwili możesz zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookie na tej stronie, korzystając z poniższego linku: Preferencje dotyczące plików cookie.


10. Korzystanie z Google Analytics do analizy stron internetowych

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (www.google.de). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie jednak uprzednio skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Anonimizacja IP jest aktywna na tej stronie. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności strony może okazać się niemożliwe.

Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z witryny (w tym adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Alternatywnie do wtyczki do przeglądarki można kliknąć ten link, aby uniemożliwić Google Analytics gromadzenie danych na tej stronie w przyszłości. Spowoduje to umieszczenie pliku cookie opt-out na urządzeniu końcowym użytkownika. Jeśli usuniesz swoje pliki cookie, musisz ponownie kliknąć na link..


11. Przypomnienie o ocenie przez e-mail

Jeśli użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę w trakcie lub po złożeniu zamówienia poprzez aktywację odpowiedniego pola wyboru lub kliknięcie przycisku przeznaczonego do tego celu, wykorzystamy adres e-mail użytkownika w celu przypomnienia o przesłaniu oceny zamówienia za pośrednictwem stosowanego przez nas systemu oceny. Zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na opisaną poniżej opcję kontaktu: survey@thomar.de.


12. Facebook / Instagram

Poniżej informujemy o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników. Dane osobowe to wszelkie dane, za pomocą których można zidentyfikować użytkownika.

Prosimy o dokładne sprawdzenie, jakie dane osobowe udostępniasz nam za pośrednictwem Facebooka i Instagrama. Facebook i Instagram są częścią grupy spółek Meta i współdzielą infrastrukturę, systemy i technologie z Meta i innymi spółkami Meta (https://www.facebook.com/help/111814505650678?ref=dp). Wyraźnie zaznaczamy, że Meta przechowuje dane użytkowników swoich usług (np. dane osobowe, adres IP itp.) i może również wykorzystywać te dane do celów biznesowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Meta można znaleźć w polityce prywatności Instagrama pod adresem https://help.instagram.com/help/instagram/519522125107875/ oraz w polityce prywatności Facebooka pod adresem https://de-de.facebook.com/privacy/policy/.

Nie mamy wpływu na gromadzenie i dalsze przetwarzanie danych przez Meta. Ponadto nie jest dla nas jasne, w jakim stopniu, gdzie i jak długo dane są przechowywane, w jakim stopniu Meta przestrzega istniejących zobowiązań dotyczących usuwania danych, jakie oceny i powiązania są dokonywane z danymi i komu dane są przekazywane. Jeśli nie chcesz, aby Meta przetwarzała dane osobowe, które nam przekazałeś, skontaktuj się z nami w inny sposób. Nasze pełne dane kontaktowe można znaleźć w naszym profilu na Facebooku i Instagramie.

Administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest ThoMar OHG, Basedower Weg 10, 21483 Lütau, Niemcy, o ile przetwarzamy wyłącznie dane przekazane nam przez użytkownika za pośrednictwem Facebooka i Instagrama. W zakresie, w jakim dane przekazane nam za pośrednictwem Facebooka i Instagrama są również lub wyłącznie przetwarzane przez Meta, Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, jest również administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oprócz nas.

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Z inspektorem ochrony danych firmy Meta można skontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego online dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.


13. Prawo do informacji i możliwość kontaktu

Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o swoich danych osobowych przechowywanych przez nas oraz, w stosownych przypadkach, prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych, w celu uzyskania informacji, korekty, zablokowania lub usunięcia danych oraz odwołania udzielonych zgód lub sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych, prosimy o bezpośredni kontakt z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w naszym nadruku.


14. Dane kontaktowe organu odpowiedzialnego

ThoMar OHG

Basedower Weg 10

21483 Lütau

Tel.: +49 (0) 4153-55900-0

Please switch on Javascript. To protect our e-mail address from spambots we encrypted it using JS.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Please switch on Javascript. To protect our e-mail address from spambots we encrypted it using JS.

 

Get advice now!

 Consulting / Contact
<script>